AAZ Trade, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAZ Trade, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAZ Trade, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Michal Gacík

Vzťah Michal Gacík ku AAZ Trade, s.r.o.
   Konateľ   07.07.2015 - 12.07.2016

András Mazán

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.06.2015
Vzťahy András Mazán ku AAZ Trade, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.09.2011 - 08.06.2015
   Konateľ   06.09.2011 - 08.04.2015
   Konateľ   06.09.2011 - 08.06.2015

Gergő Ádám Sipos

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2016
Vzťahy Gergő Ádám Sipos ku AAZ Trade, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.06.2015 - 28.07.2015
   Konateľ   08.04.2015 - 07.07.2015
   Konateľ   08.04.2015 - 28.07.2015

Károly Sipos

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2016
Vzťah Károly Sipos ku AAZ Trade, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2015 - 12.07.2016