DobryStav s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DobryStav s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DobryStav s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dom na kľúč 1 s. r. o.

IČO:  50 197 428
Adresa:  Tureň 448, Tureň, 90301, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah DobryStav s.r.o. ku Dom na kľúč 1 s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.03.2016 - stále trvá

Dom na kľúč 2 s.r.o.

IČO:  50 197 461
Adresa:  Tureň 448, Tureň, 90301, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah DobryStav s.r.o. ku Dom na kľúč 2 s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.2016 - stále trvá

Juraj Ďuríček

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2017
Vzťah Juraj Ďuríček ku DobryStav s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.10.2014 - 17.10.2016

Ján Fedič

Vzťah Ján Fedič ku DobryStav s.r.o.
   Konateľ   20.08.2014 - stále trvá

Mgr. Ingrid Kalmárová

Vzťah Mgr. Ingrid Kalmárová ku DobryStav s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.10.2014 - stále trvá

Rastislav Konštiak

Vzťah Rastislav Konštiak ku DobryStav s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.2016 - stále trvá

Soňa Krahulcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2014
Vzťahy Soňa Krahulcová ku DobryStav s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.2011 - 02.10.2014
   Konateľ   25.08.2011 - 20.08.2014
   Konateľ   25.08.2011 - 02.10.2014

Ladislav Krahulec

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2014
Vzťahy Ladislav Krahulec ku DobryStav s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.2011 - 02.10.2014
   Konateľ   25.08.2011 - 20.08.2014
   Konateľ   25.08.2011 - 02.10.2014