AAM Prešov, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAM Prešov, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAM Prešov, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Roman Čarný

Vzťahy Roman Čarný ku AAM Prešov, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.01.2016 - stále trvá
   Konateľ   01.09.2015 - stále trvá

Ing. Michal Palisko

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2017
Vzťahy Ing. Michal Palisko ku AAM Prešov, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2011 - 25.06.2015
   Konateľ   25.06.2011 - 25.06.2015
   Konateľ   25.06.2011 - 22.06.2015

Alexander Palisko

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2017
Vzťahy Alexander Palisko ku AAM Prešov, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2011 - 25.06.2015
   Konateľ   25.06.2011 - 25.06.2015
   Konateľ   25.06.2011 - 22.06.2015

Ján Penička

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2016
Vzťahy Ján Penička ku AAM Prešov, s.r.o.
   Konateľ   23.06.2015 - 11.01.2016
   Konateľ   23.06.2015 - 01.09.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.2015 - 11.01.2016