Abide, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abide, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abide, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miriam Ašverusová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.2012
Vzťahy Ing. Miriam Ašverusová ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2011 - 07.12.2012
   Konateľ   30.06.2011 - 07.12.2012

Jozefa Ašverusová

Vzťahy Jozefa Ašverusová ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.05.2013 - 15.05.2015
   Konateľ   25.04.2013 - 15.05.2015
   Konateľ   25.04.2013 - 07.05.2015

Ing. Ladislav Jelinek

Vzťahy Ing. Ladislav Jelinek ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2011 - 02.09.2011
   Konateľ   30.06.2011 - 23.08.2011
   Konateľ   30.06.2011 - 02.09.2011

Zdenko Paulen

Vzťahy Zdenko Paulen ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.05.2015 - stále trvá
   Konateľ   07.05.2015 - stále trvá

Zdenko Paulen

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.2011
Vzťahy Zdenko Paulen ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2011 - 02.09.2011
   Konateľ   30.06.2011 - 23.08.2011
   Konateľ   30.06.2011 - 02.09.2011

Ing. Miriam Paulenová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2013
Vzťahy Ing. Miriam Paulenová ku Abide, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.12.2012 - 06.05.2013
   Konateľ   30.06.2011 - 25.04.2013
   Konateľ   30.06.2011 - 06.05.2013