CENTEX DS, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CENTEX DS, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CENTEX DS, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Oto Bódis

Vzťahy Ing. Oto Bódis ku CENTEX DS, spol. s r.o.
   Konateľ   04.06.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.07.2014 - stále trvá

Mgr. Anna Markolt

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2013
Vzťahy Mgr. Anna Markolt ku CENTEX DS, spol. s r.o.
   Konateľ   17.04.2012 - 02.10.2013
   Konateľ   17.04.2012 - 23.09.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.04.2012 - 02.10.2013

Melinda Patasiová

Vzťahy Melinda Patasiová ku CENTEX DS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.10.2013 - 21.07.2014
   Konateľ   23.09.2013 - 21.07.2014
   Konateľ   23.09.2013 - 04.06.2014

Éva Vojnikovné Béres

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.04.2012
Vzťahy Éva Vojnikovné Béres ku CENTEX DS, spol. s r.o.
   Konateľ   03.06.2011 - 27.04.2012
   Konateľ   03.06.2011 - 17.04.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2011 - 27.04.2012

Ing. Ján Vrábeľ

Vzťahy Ing. Ján Vrábeľ ku CENTEX DS, spol. s r.o.
   Konateľ   04.06.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.07.2014 - stále trvá