ABBIE CONSULTING, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBIE CONSULTING, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBIE CONSULTING, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Milan Dančík

Vzťahy Mgr. Milan Dančík ku ABBIE CONSULTING, s.r.o.
   Konateľ   25.07.2012 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.08.2012 - stále trvá

FirmaDnes s.r.o.

Vzťah ABBIE CONSULTING, s.r.o. ku FirmaDnes s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.04.2011 - 04.01.2012

Marek Füssi

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2015
Vzťahy Marek Füssi ku ABBIE CONSULTING, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2012 - 13.08.2012
   Konateľ   16.12.2011 - 13.08.2012
   Konateľ   16.12.2011 - 25.07.2012

Alexandra John

Vzťahy Alexandra John ku ABBIE CONSULTING, s.r.o.
   Konateľ   21.04.2011 - 16.12.2011
   Konateľ   21.04.2011 - 04.01.2012