Satron s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Satron s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Satron s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Janka Neuholdová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.2011
Vzťahy Janka Neuholdová ku Satron s. r. o.
   Konateľ   13.04.2011 - 06.12.2011
   Konateľ   13.04.2011 - 17.10.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.04.2011 - 06.12.2011

Ready Made s.r.o.

Vzťah Satron s. r. o. ku Ready Made s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.03.2011 - 29.04.2011

Ing. Vladislav Strakota

Vzťahy Ing. Vladislav Strakota ku Satron s. r. o.
   Konateľ   16.03.2011 - 29.04.2011
   Konateľ   16.03.2011 - 13.04.2011

Vladimír Stráňava

Vzťahy Vladimír Stráňava ku Satron s. r. o.
   Konateľ   17.10.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.12.2011 - stále trvá