AA credit s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA credit s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA credit s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Aleksandar Aleksić

Vzťah Aleksandar Aleksić ku AA credit s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.2014 - stále trvá

Silvia Hanová

Vzťahy Silvia Hanová ku AA credit s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.05.2013 - 27.06.2013
   Konateľ   19.04.2013 - 27.06.2013
   Konateľ   19.04.2013 - 13.06.2013

Šandor Kachnič

Vzťahy Šandor Kachnič ku AA credit s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.06.2013 - 26.05.2014
   Konateľ   13.06.2013 - 28.04.2014
   Konateľ   13.06.2013 - 26.05.2014

László Török

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2013
Vzťahy László Török ku AA credit s.r.o.
   Konateľ   10.02.2011 - 19.04.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2011 - 03.05.2013
   Konateľ   10.02.2011 - 03.05.2013