AAA Media, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Media, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Media, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Radoslav Pomichal

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.01.2014
Vzťahy Mgr. Radoslav Pomichal ku AAA Media, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2011 - 07.05.2012
   Konateľ   01.02.2011 - 16.01.2014
   Konateľ   01.02.2011 - 07.01.2014

Marianna Pomichalová

Vzťahy Marianna Pomichalová ku AAA Media, s. r. o.
   Konateľ   07.01.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2012 - stále trvá