ABA Taxi, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABA Taxi, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABA Taxi, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Jurčo

Vzťahy Jozef Jurčo ku ABA Taxi, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - stále trvá

František Kulík

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2011
Vzťahy František Kulík ku ABA Taxi, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2011 - 04.07.2011
   Konateľ   05.01.2011 - 22.08.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - 22.08.2011

Marcel Kyrc

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2014
Vzťahy Marcel Kyrc ku ABA Taxi, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - 02.04.2014
   Konateľ   05.01.2011 - 02.04.2014
   Konateľ   05.01.2011 - 11.12.2013

Michal Pjecha

Vzťahy Michal Pjecha ku ABA Taxi, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - stále trvá

Erik Pjecha

Vzťahy Erik Pjecha ku ABA Taxi, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - stále trvá

Michal Pjecha

Vzťahy Michal Pjecha ku ABA Taxi, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2011 - stále trvá