Dom Maríny, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Dom Maríny, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Dom Maríny, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Igor Brossmann

Vzťahy Ing. Igor Brossmann ku Dom Maríny, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.07.2013 - stále trvá
   Konateľ   10.12.2013 - stále trvá

Ing. Róbert Lifka

Vzťahy Ing. Róbert Lifka ku Dom Maríny, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.2015 - 06.09.2016
   Konateľ   04.06.2015 - 05.08.2016
   Konateľ   04.06.2015 - 06.09.2016

Ján Majsniar

Vzťahy Ján Majsniar ku Dom Maríny, s. r. o.
   Konateľ   04.06.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.2015 - stále trvá

Paliho Kapurková, veselá politická strana

Vzťah Dom Maríny, s. r. o. ku Paliho Kapurková, veselá politická strana
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.01.2011 - 04.07.2013

Pavel Vass

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2015
Vzťahy Pavel Vass ku Dom Maríny, s. r. o.
   Konateľ   28.01.2011 - 09.12.2013
   Konateľ   28.01.2011 - 13.12.2013