AA REALITY Košice s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA REALITY Košice s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA REALITY Košice s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivan Molnár

Vzťahy Ivan Molnár ku AA REALITY Košice s.r.o.
   Konateľ   03.06.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.2015 - stále trvá

Ing. Tomáš Šimko

Vzťahy Ing. Tomáš Šimko ku AA REALITY Košice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.2015 - stále trvá
   Konateľ   03.06.2015 - stále trvá

Róbert Vasilev

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2015
Vzťahy Róbert Vasilev ku AA REALITY Košice s.r.o.
   Konateľ   11.11.2010 - 11.06.2015
   Konateľ   11.11.2010 - 03.06.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.11.2010 - 11.06.2015

Volt Elektro s.r.o.

Vzťah AA REALITY Košice s.r.o. ku Volt Elektro s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.2015 - 16.04.2015