ABJco s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABJco s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABJco s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Judit Molnár

Vzťah Judit Molnár ku ABJco s. r. o.
   Konateľ   07.06.2013 - stále trvá

Béla Varga

Vzťah Béla Varga ku ABJco s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.07.2013 - stále trvá

Vojtech Varga

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2013
Vzťah Vojtech Varga ku ABJco s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.09.2010 - 11.07.2013

Vojtech Varga

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2013
Vzťah Vojtech Varga ku ABJco s. r. o.
   Konateľ   08.09.2010 - 11.07.2013

Béla Varga

Vzťah Béla Varga ku ABJco s. r. o.
   Konateľ   08.09.2010 - stále trvá