ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Always Better Consulting Europe k. s., v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 17.03.2017
IČO:  45 713 936
Adresa:  Kopčianska 10, Bratislava, 85101, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťahy ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii ku Always Better Consulting Europe k. s., v likvidácii
   Komplementár   27.08.2010 - 16.03.2017
   Komplementár   27.08.2010 - 16.03.2017
   Komplementár   27.08.2010 - 06.08.2013

Mag. Astrid Androsch-Hiesinger

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2017
Vzťahy Mag. Astrid Androsch-Hiesinger ku ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii
   Likvidátor   19.06.2013 - 17.02.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2010 - 16.02.2017
   Konateľ   29.07.2010 - 16.02.2017

Brian Harris Framson

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2012
Vzťahy Brian Harris Framson ku ABC Enterprice s. r. o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2010 - 27.03.2012
   Konateľ   29.07.2010 - 27.03.2012
   Konateľ   29.07.2010 - 21.03.2012