PINUS PLUS s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PINUS PLUS s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PINUS PLUS s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Antonín Březina

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.10.2014
Vzťahy Ing. Antonín Březina ku PINUS PLUS s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.2010 - 17.10.2014
   Konateľ   14.09.2010 - 20.08.2014
   Konateľ   14.09.2010 - 17.10.2014

Alena Březinová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.10.2014
Vzťahy Alena Březinová ku PINUS PLUS s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.2010 - 17.10.2014
   Konateľ   14.09.2010 - 20.08.2014
   Konateľ   14.09.2010 - 17.10.2014

Ing. Pavel Halaj

Vzťahy Ing. Pavel Halaj ku PINUS PLUS s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.2014 - stále trvá
   Konateľ   18.04.2016 - stále trvá

Andrej Nitsch

Vzťahy Andrej Nitsch ku PINUS PLUS s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.2014 - 09.05.2016
   Konateľ   21.08.2014 - 18.04.2016
   Konateľ   21.08.2014 - 09.05.2016