ABALA, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALA, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALA, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter German

Vzťahy Peter German ku ABALA, s. r. o.
   Konateľ   12.11.2010 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.11.2010 - stále trvá

PhDr. Lukáš Kocún

Vzťahy PhDr. Lukáš Kocún ku ABALA, s. r. o.
   Konateľ   13.07.2010 - 24.11.2010
   Konateľ   13.07.2010 - 12.11.2010

TONDO, s.r.o.

Vzťah ABALA, s. r. o. ku TONDO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.2010 - 24.11.2010