SHARK Priemyselné riešenia s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SHARK Priemyselné riešenia s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SHARK Priemyselné riešenia s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Peter Bitter

Vzťahy Ing. Peter Bitter ku SHARK Priemyselné riešenia s.r.o.
   Konateľ   02.06.2010 - 15.06.2014
   Konateľ   02.06.2010 - 10.06.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.2010 - stále trvá

Ferenc Csepella

Vzťah Ferenc Csepella ku SHARK Priemyselné riešenia s.r.o.
   Konateľ   15.06.2014 - stále trvá

Tamás Csepella

Vzťah Tamás Csepella ku SHARK Priemyselné riešenia s.r.o.
   Konateľ   15.06.2014 - stále trvá

SHARK Ipari Megoldások Kft.

IČO:  neznáme
Adresa:  Halasi út 16/d, Kecskemét, 6000, Maďarsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah SHARK Priemyselné riešenia s.r.o. ku SHARK Ipari Megoldások Kft.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.11.2013 - stále trvá

SWATY HUNGARY KFT.

Vzťah SHARK Priemyselné riešenia s.r.o. ku SWATY HUNGARY KFT.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.2010 - 11.11.2013