Abdi Hamza - DŽENI má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdi Hamza - DŽENI priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdi Hamza - DŽENI nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Abdi Hamza

IČO:  neznáme
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Abdi Hamza - DŽENI ku Abdi Hamza
   Zriaďovateľ ZO   07.09.2016 - stále trvá

Abdi Hamza

Vzťahy Abdi Hamza ku Abdi Hamza - DŽENI
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   07.09.2016 - stále trvá
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   07.09.2016 - stále trvá