ABC TRANS s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TRANS s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TRANS s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Marek Černák

Vzťahy Ing. Marek Černák ku ABC TRANS s. r. o.
   Konateľ   27.03.2010 - 06.05.2010
   Konateľ   27.03.2010 - 14.05.2010

Michal Domaracký

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2011
Vzťahy Michal Domaracký ku ABC TRANS s. r. o.
   Konateľ   04.05.2010 - 09.08.2010
   Konateľ   04.05.2010 - 17.06.2010

Michal Domaracký

Vzťah Michal Domaracký ku ABC TRANS s. r. o.
   Konateľ   18.03.2014 - stále trvá

Eseročka s. r. o.

Vzťah ABC TRANS s. r. o. ku Eseročka s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2010 - 14.05.2010

Mgr. Ľubomíra Krchnárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.04.2014
Vzťahy Mgr. Ľubomíra Krchnárová ku ABC TRANS s. r. o.
   Konateľ   04.05.2010 - 08.04.2014
   Konateľ   04.05.2010 - 18.03.2014

Bc. Ľubomíra Krchnárová

Vzťahy Bc. Ľubomíra Krchnárová ku ABC TRANS s. r. o.
   Konateľ   04.05.2010 - 15.06.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.2010 - stále trvá