AAD GROUP, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAD GROUP, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAD GROUP, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Mihál

Vzťahy Ing. Miroslav Mihál ku AAD GROUP, a.s.
   Predstaventvo   10.02.2010 - 27.05.2015
   Predstaventvo   10.02.2010 - 15.06.2015
   Člen dozorného orgánu   27.05.2015 - stále trvá

Mgr. Katarína Mihálová

Vzťahy Mgr. Katarína Mihálová ku AAD GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - 15.06.2015
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - 27.05.2015

PRO INVEST, s.r.o.

Vzťah AAD GROUP, a.s. ku PRO INVEST, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.11.2014 - stále trvá

PROMA INVEST, s.r.o.

Vzťah AAD GROUP, a.s. ku PROMA INVEST, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.05.2010 - stále trvá

Martin Sulovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2015
Vzťahy Martin Sulovský ku AAD GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - 27.05.2015
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - 15.06.2015

Ing. Milan Tamborský

Vzťahy Ing. Milan Tamborský ku AAD GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - 15.06.2015
   Člen dozorného orgánu   10.02.2010 - stále trvá

Ing. Tomáš Valica

Vzťah Ing. Tomáš Valica ku AAD GROUP, a.s.
   Predstaventvo   27.05.2015 - stále trvá

JUDr. Alena Valicová

Vzťah JUDr. Alena Valicová ku AAD GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.05.2015 - stále trvá