Amindor s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Amindor s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Amindor s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Marta Gajdárová

Vzťahy Marta Gajdárová ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   17.12.2009 - 28.12.2010
   Konateľ   17.12.2009 - 14.01.2011

Jan Konopásek

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.07.2014
Vzťahy Jan Konopásek ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   16.01.2014 - 24.07.2014
   Konateľ   16.01.2014 - 22.07.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2014 - 24.07.2014

Ing. Jozef Krammer

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.08.2016
Vzťahy Ing. Jozef Krammer ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   26.06.2012 - 30.07.2012
   Konateľ   26.06.2012 - 21.07.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2012 - 30.07.2012

Ing. Alexandra Krammerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.07.2012
Vzťahy Ing. Alexandra Krammerová ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   28.12.2010 - 29.06.2012
   Konateľ   28.12.2010 - 26.06.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.2011 - 29.06.2012

Pavel Krejčí

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Pavel Krejčí ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   20.07.2012 - 20.02.2014
   Konateľ   20.07.2012 - 16.01.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2012 - 20.02.2014

Ready Made Spoločnosti s.r.o.

Vzťah Amindor s.r.o. ku Ready Made Spoločnosti s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.12.2009 - 14.01.2011

Ing. Martin Ružička

Vzťah Ing. Martin Ružička ku Amindor s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.2011 - 11.05.2011

Viktor Varga

Vzťahy Viktor Varga ku Amindor s.r.o.
   Konateľ   22.07.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.07.2014 - stále trvá