AABC holdingová, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AABC holdingová, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AABC holdingová, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ANADU ASSESSORS S.L.

Vzťah AABC holdingová, s. r. o. ku ANADU ASSESSORS S.L.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.11.2009 - stále trvá

BLASTERGRUP CATALAN S.L.

Vzťah AABC holdingová, s. r. o. ku BLASTERGRUP CATALAN S.L.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.11.2009 - stále trvá

María Ana Giral Calvo

Vzťah María Ana Giral Calvo ku AABC holdingová, s. r. o.
   Konateľ   06.11.2009 - stále trvá