AAA autobazar s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA autobazar s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA autobazar s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mariana Martincová

Vzťahy Mariana Martincová ku AAA autobazar s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.2009 - 15.02.2011
   Konateľ   23.10.2009 - 15.02.2011
   Konateľ   23.10.2009 - 31.01.2011

Jozef Paulus

Vzťah Jozef Paulus ku AAA autobazar s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2011 - 30.03.2011

Roman Varga

Vzťahy Roman Varga ku AAA autobazar s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.2009 - 15.02.2011
   Konateľ   23.10.2009 - 15.02.2011
   Konateľ   23.10.2009 - 31.01.2011

Ondrej Zsíros

Vzťahy Ondrej Zsíros ku AAA autobazar s. r. o.
   Konateľ   31.01.2011 - 30.03.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2011 - 30.03.2011