GAME INVEST 2009, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GAME INVEST 2009, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GAME INVEST 2009, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vladimír Čarnecký

Vzťah Vladimír Čarnecký ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2009 - 09.08.2010

Vincent Dubeň

Vzťahy Vincent Dubeň ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Konateľ   24.09.2009 - 09.08.2010
   Konateľ   24.09.2009 - 06.08.2010

GAMEWORLD BRATISLAVA, s. r. o.

Vzťah GAME INVEST 2009, s. r. o. ku GAMEWORLD BRATISLAVA, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2009 - 09.08.2010

Péter László Hajós

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.2010
Vzťahy Péter László Hajós ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Konateľ   24.09.2009 - 09.08.2010
   Konateľ   24.09.2009 - 06.08.2010

Mgr. Ernest Nagy

Vzťah Mgr. Ernest Nagy ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2009 - 09.08.2010

Peter Orbán

Vzťahy Peter Orbán ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.08.2010 - 08.01.2015
   Konateľ   06.08.2010 - stále trvá

Péter Veröcei

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2015
Vzťah Péter Veröcei ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2009 - 08.01.2015

Tibor Viniczai

Vzťah Tibor Viniczai ku GAME INVEST 2009, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.2015 - stále trvá