BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. JUDr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2016
Vzťahy Ing. JUDr. Igor Brosz ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   10.02.2015 - 01.07.2015
   Likvidátor   10.02.2015 - 01.06.2015
   Konateľ   02.10.2014 - 01.07.2015
   Konateľ   02.10.2014 - 01.06.2015

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   13.08.2012 - 12.05.2014
   Konateľ   13.08.2012 - 05.05.2014

Ing. Jaroslav Ďurman

Vzťahy Ing. Jaroslav Ďurman ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   19.09.2009 - 11.07.2011
   Konateľ   19.09.2009 - 08.06.2011

Ing. Ivan Kimlička

Vzťah Ing. Ivan Kimlička ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   05.05.2014 - 10.05.2017

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   01.06.2015 - 10.05.2017
   Konateľ   08.06.2011 - 13.10.2014
   Konateľ   08.06.2011 - 02.10.2014
   Likvidátor   01.06.2015 - 11.05.2017

Ing. Igor Stalmašek

Vzťahy Ing. Igor Stalmašek ku BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   19.09.2009 - 04.10.2012
   Konateľ   19.09.2009 - 13.08.2012

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Vzťah BIELISKÁ, s. r. o. v likvidácii ku VÁHOSTAV-SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.09.2009 - 10.05.2017