ABASYS SK s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASYS SK s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASYS SK s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AB SYSTEMS Ltd.

Vzťah ABASYS SK s. r. o. ku AB SYSTEMS Ltd.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.08.2014 - stále trvá

FRONTLINE INC.

Vzťah ABASYS SK s. r. o. ku FRONTLINE INC.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.09.2009 - 25.08.2014

Bc. Peter Marček

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2017
Vzťah Bc. Peter Marček ku ABASYS SK s. r. o.
   Konateľ   01.09.2009 - 23.02.2017

Peter Marček

Vzťah Peter Marček ku ABASYS SK s. r. o.
   Konateľ   01.09.2009 - 13.03.2013

Mgr. Ing. Peter Marček

Vzťah Mgr. Ing. Peter Marček ku ABASYS SK s. r. o.
   Konateľ   01.09.2009 - stále trvá