ABC trading s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC trading s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC trading s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

František Okoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy František Okoš ku ABC trading s.r.o.
   Konateľ   03.09.2009 - 30.12.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.2010 - 30.12.2015

František Okoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2010
Vzťahy František Okoš ku ABC trading s.r.o.
   Konateľ   03.09.2009 - 21.06.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2009 - 21.06.2010

Petra Okošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2010
Vzťahy Petra Okošová ku ABC trading s.r.o.
   Konateľ   03.09.2009 - 21.06.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2009 - 21.06.2010

Petra Okošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy Petra Okošová ku ABC trading s.r.o.
   Konateľ   03.09.2009 - 30.12.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.2010 - 30.12.2015