ABAL s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAL s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAL s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

M2 Business SK s. r. o.

Vzťah ABAL s. r. o. ku M2 Business SK s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.08.2009 - 08.10.2009

Ondrej Mizerák

Vzťahy Ondrej Mizerák ku ABAL s. r. o.
   Konateľ   27.08.2009 - 29.09.2009
   Konateľ   27.08.2009 - 08.10.2009

Silvester Šranko

Vzťahy Silvester Šranko ku ABAL s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.04.2011 - 02.04.2013
   Konateľ   25.03.2011 - 02.04.2013

Marek Zámočník

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2011
Vzťahy Marek Zámočník ku ABAL s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.2009 - 18.04.2011
   Konateľ   29.09.2009 - 18.04.2011
   Konateľ   29.09.2009 - 25.03.2011