ABCTravel.sk, s. r. o. v likvidácii“ má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCTravel.sk, s. r. o. v likvidácii“ priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCTravel.sk, s. r. o. v likvidácii“ nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Pavol Rako

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.02.2017
Vzťahy Mgr. Pavol Rako ku ABCTravel.sk, s. r. o. v likvidácii“
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.11.2009 - 10.02.2017
   Konateľ   12.11.2009 - 10.02.2017
   Likvidátor   12.12.2014 - 11.02.2017