ABC corporation, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC corporation, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC corporation, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Cigáň

Vzťahy Peter Cigáň ku ABC corporation, s.r.o.
   Konateľ   06.06.2009 - 19.03.2014
   Konateľ   06.06.2009 - 07.04.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2009 - 07.04.2014

Pavol Eceti

Vzťahy Pavol Eceti ku ABC corporation, s.r.o.
   Konateľ   19.03.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2014 - stále trvá