ABe partners s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABe partners s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABe partners s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mária Dubovčiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2016
Vzťahy Mária Dubovčiová ku ABe partners s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.10.2014 - 31.03.2016
   Konateľ   20.10.2014 - 17.02.2016
   Konateľ   20.10.2014 - 31.03.2016

Erik Kucer

Vzťahy Erik Kucer ku ABe partners s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.04.2016 - stále trvá
   Konateľ   17.02.2016 - stále trvá

Vincent Majdanič

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2014
Vzťahy Vincent Majdanič ku ABe partners s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2009 - 29.10.2014
   Konateľ   03.06.2009 - 20.10.2014
   Konateľ   03.06.2009 - 29.10.2014

Martin Tarbaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2012
Vzťahy Martin Tarbaj ku ABe partners s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2009 - 13.01.2012
   Konateľ   03.06.2009 - 05.01.2012
   Konateľ   03.06.2009 - 13.01.2012