ABCO Slovakia s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCO Slovakia s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCO Slovakia s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

Vzťah ABCO Slovakia s.r.o. ku ABCO ELECTRONICS CO., LTD.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2010 - 30.12.2011

Byung Hun An

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Byung Hun An ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Lee Young In

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2010
Vzťahy Lee Young In ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.11.2009 - 26.03.2010
   Konateľ   05.10.2009 - 23.03.2010
   Konateľ   05.10.2009 - 26.03.2010

Lee Young In

Vzťahy Lee Young In ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Konateľ   12.12.2014 - stále trvá
   Konateľ   12.12.2014 - 26.04.2017

Lee Young In

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2009
Vzťah Lee Young In ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.05.2009 - 06.11.2009

Young Hee Jeong

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Young Hee Jeong ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Taesung Jeong

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťahy Taesung Jeong ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Konateľ   23.03.2010 - 12.12.2014
   Konateľ   23.03.2010 - 12.01.2015

Tae Sung Jeong

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Tae Sung Jeong ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Wan Chong Kim

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Wan Chong Kim ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Jae Il Kim

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Jae Il Kim ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Jea Il Kim

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2010
Vzťahy Jea Il Kim ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Konateľ   20.05.2009 - 26.03.2010
   Konateľ   20.05.2009 - 23.03.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.05.2009 - 26.03.2010

Jong Man Lee

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2010
Vzťah Jong Man Lee ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.2009 - 26.03.2010

Jong Man Lee

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Jong Man Lee ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015

Young In Lee

Vzťah Young In Lee ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - stále trvá

Ji Hyoun Park

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Ji Hyoun Park ku ABCO Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2011 - 12.01.2015