AAE s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rastislav Drbul

Vzťahy Rastislav Drbul ku AAE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.03.2015 - stále trvá
   Konateľ   04.02.2015 - stále trvá

Hana Trenčanská

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2010
Vzťahy Hana Trenčanská ku AAE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.05.2009 - 23.02.2010
   Konateľ   14.05.2009 - 23.02.2010
   Konateľ   14.05.2009 - 12.02.2010

Jaroslav Trenčanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.11.2014
Vzťahy Jaroslav Trenčanský ku AAE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.05.2009 - 07.11.2014
   Konateľ   14.05.2009 - 07.11.2014
   Konateľ   14.05.2009 - 18.09.2014

Ľuboš Valkošák

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.03.2015
Vzťahy Ľuboš Valkošák ku AAE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.11.2014 - 06.03.2015
   Konateľ   18.09.2014 - 06.03.2015
   Konateľ   18.09.2014 - 04.02.2015