Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Paul-Henri Aumont

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Paul-Henri Aumont ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.03.2009 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 09.06.2010
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 31.05.2010

Michel Jean René Boltz

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Michel Jean René Boltz ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 27.01.2012

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.05.2010 - 27.01.2012
   Predstaventvo   31.03.2009 - 09.06.2010
   Predstaventvo   31.03.2009 - 31.05.2010

Emmanuel Gilles Chalopin

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Emmanuel Gilles Chalopin ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.05.2010 - 27.01.2012

Augusto José de Melo Faria de Barros

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťah Augusto José de Melo Faria de Barros ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Augusto José de Melo Faria de Barros

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Augusto José de Melo Faria de Barros ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.03.2009 - 27.01.2012

Thierry Edmond Deau

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2016
Vzťahy Thierry Edmond Deau ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.05.2010 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Pedro José Alves Fernandes

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2010
Vzťahy Pedro José Alves Fernandes ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 09.06.2010
   Predstaventvo   15.04.2009 - 31.05.2010

Luís Filipe Ferreira Francisco

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Luís Filipe Ferreira Francisco ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 27.01.2012

Jens Genkel

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Jens Genkel ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   17.12.2009 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Mgr. Andrea Jezerská

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2010
Vzťahy Mgr. Andrea Jezerská ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   22.09.2009 - 09.06.2010
   Predstaventvo   22.09.2009 - 31.05.2010

Ing. Tomáš Klepetko

Vzťah Ing. Tomáš Klepetko ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 27.01.2012

Engel Johan Roelof Koolhaas

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťah Engel Johan Roelof Koolhaas ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Engel Johan Roelof Koolhaas

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Engel Johan Roelof Koolhaas ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.05.2010 - 27.01.2012

Christopher Mark McClune

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Christopher Mark McClune ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 27.01.2012

Stéphane Yvon Pierre Noirie

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Stéphane Yvon Pierre Noirie ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.05.2010 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Mark Ostler

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.01.2010
Vzťahy Mark Ostler ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 15.01.2010
   Predstaventvo   15.04.2009 - 17.12.2009

Charles André Gilbert Paradis

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Charles André Gilbert Paradis ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.03.2009 - 27.01.2012
   Predstaventvo   31.03.2009 - 09.06.2010
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Julia Prescot

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Julia Prescot ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 27.01.2012

Julia Prescot

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťah Julia Prescot ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Ing. Vladimír Pukančík

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2009
Vzťahy Ing. Vladimír Pukančík ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 02.10.2009
   Predstaventvo   15.04.2009 - 22.09.2009

Philippe Quillien

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Philippe Quillien ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.03.2009 - 27.01.2012

Emmanuel Pierre Rotat

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Emmanuel Pierre Rotat ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   15.04.2009 - 27.01.2012

Ing. Dušan Šamudovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2012
Vzťahy Ing. Dušan Šamudovský ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   31.03.2009 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012
   Predstaventvo   31.03.2009 - 09.06.2010

SD Holding Company S.A.

Vzťah Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii ku SD Holding Company S.A.
   Jediný akcionár a.s.   21.05.2010 - 27.01.2012

Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Juraj Široký ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012

Michel Steenbergen

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2012
Vzťah Michel Steenbergen ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.05.2010 - 27.01.2012

Anthony Leslie John Stratfold

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Anthony Leslie John Stratfold ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012
   Predstaventvo   31.03.2009 - 27.01.2012