RR REAL s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RR REAL s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RR REAL s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Rastislav Krak

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2013
Vzťahy Ing. Rastislav Krak ku RR REAL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2011 - 25.06.2013
   Konateľ   06.04.2011 - 25.06.2013
   Konateľ   06.04.2011 - 17.05.2013

Jiří Měch

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.04.2011
Vzťahy Jiří Měch ku RR REAL s.r.o.
   Konateľ   26.03.2009 - 06.04.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2009 - 13.04.2011
   Konateľ   26.03.2009 - 13.04.2011

Ing. René Rojko

Vzťahy Ing. René Rojko ku RR REAL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2011 - stále trvá
   Konateľ   06.04.2011 - stále trvá