AA servisné družstvo má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA servisné družstvo priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA servisné družstvo nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Miroslav Kysel

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.08.2015
Vzťahy Miroslav Kysel ku AA servisné družstvo
   Predseda   15.09.2009 - 21.08.2015
   Predseda   15.09.2009 - 05.08.2015

Bc. Dávid Metelička

Vzťah Bc. Dávid Metelička ku AA servisné družstvo
   Predseda   06.08.2015 - stále trvá

Oľga Meteličková

Vzťahy Oľga Meteličková ku AA servisné družstvo
   Predseda   04.04.2009 - 15.09.2009
   Predseda   04.04.2009 - 02.12.2009