AA - Invest, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA - Invest, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA - Invest, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Andrea Andresičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2012
Vzťahy Andrea Andresičová ku AA - Invest, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.03.2009 - 17.02.2012
   Konateľ   20.03.2009 - 17.02.2012

Michal Rolný

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2014
Vzťahy Michal Rolný ku AA - Invest, s. r. o.
   Konateľ   04.01.2010 - 25.11.2011
   Konateľ   04.01.2010 - 06.12.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.01.2010 - 06.12.2011