ABASK RECYCLING s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASK RECYCLING s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASK RECYCLING s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Martin Kapinos

Vzťah Ing. Martin Kapinos ku ABASK RECYCLING s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2009 - 24.05.2012

Roman Múčka

Vzťahy Roman Múčka ku ABASK RECYCLING s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.06.2016 - stále trvá
   Konateľ   04.06.2016 - stále trvá

Matúš Patarák

Vzťahy Matúš Patarák ku ABASK RECYCLING s.r.o.
   Konateľ   12.03.2009 - 03.06.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2009 - 03.06.2016
   Konateľ   12.03.2009 - 04.06.2016

Branislav Pavlas

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2017
Vzťahy Branislav Pavlas ku ABASK RECYCLING s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.06.2016 - 24.03.2017
   Konateľ   04.06.2016 - 16.02.2017
   Konateľ   04.06.2016 - 24.03.2017