SalVero, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SalVero, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SalVero, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Andrej Baláž

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.05.2010
Vzťahy Mgr. Andrej Baláž ku SalVero, s.r.o.
   Konateľ   21.02.2009 - 19.04.2010
   Konateľ   21.02.2009 - 13.04.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2009 - 07.05.2010

Ján Kuček

Vzťahy Ján Kuček ku SalVero, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.04.2014 - stále trvá
   Konateľ   18.03.2014 - stále trvá

Mária Puschenreiterová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.2014
Vzťahy Mária Puschenreiterová ku SalVero, s.r.o.
   Konateľ   13.04.2010 - 14.04.2014
   Konateľ   13.04.2010 - 18.03.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2010 - 14.04.2014