ABDUL s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDUL s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDUL s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Milan Mazáč

Vzťahy Milan Mazáč ku ABDUL s.r.o.
   Konateľ   03.02.2009 - 18.01.2013
   Konateľ   03.02.2009 - 10.05.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2009 - 10.05.2013

Renáta Mazáčová

Vzťah Renáta Mazáčová ku ABDUL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2009 - 10.05.2013

Andrea Murati

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2013
Vzťahy Andrea Murati ku ABDUL s.r.o.
   Konateľ   03.02.2009 - 18.01.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2009 - 10.05.2013
   Konateľ   03.02.2009 - 10.05.2013

Ing. Andrea Murati

Vzťah Ing. Andrea Murati ku ABDUL s.r.o.
   Prokurista   11.05.2013 - stále trvá

Abduraman Murati

Vzťah Abduraman Murati ku ABDUL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2009 - stále trvá

Adnan Sejdiu

Vzťahy Adnan Sejdiu ku ABDUL s.r.o.
   Konateľ   18.01.2013 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2013 - stále trvá

Dževat Selimi

Vzťah Dževat Selimi ku ABDUL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2013 - stále trvá