AAA DOMY s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA DOMY s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA DOMY s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dušan Kuruc

Vzťahy Dušan Kuruc ku AAA DOMY s.r.o.
   Konateľ   23.10.2008 - 20.10.2011
   Konateľ   23.10.2008 - 04.11.2011

Valéria Kurucová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2011
Vzťahy Valéria Kurucová ku AAA DOMY s.r.o.
   Konateľ   11.10.2008 - 30.10.2008
   Konateľ   11.10.2008 - 23.10.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.10.2008 - 04.11.2011

Richard Lastovecký

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2017
Vzťahy Richard Lastovecký ku AAA DOMY s.r.o.
   Konateľ   20.10.2011 - 04.05.2012
   Konateľ   20.10.2011 - 29.05.2012

Erik Lastovecký

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2017
Vzťah Erik Lastovecký ku AAA DOMY s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.11.2011 - 29.05.2012

Vladimír Pastyrčák

Vzťahy Vladimír Pastyrčák ku AAA DOMY s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2008 - 04.11.2011
   Konateľ   23.10.2008 - 04.11.2011
   Konateľ   23.10.2008 - 20.10.2011

Dávid Štefánik

Vzťahy Dávid Štefánik ku AAA DOMY s.r.o.
   Konateľ   04.05.2012 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.05.2012 - stále trvá