ABLAKKIZSI s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLAKKIZSI s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLAKKIZSI s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anthill Ltd.

Vzťah ABLAKKIZSI s.r.o. ku Anthill Ltd.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.2009 - stále trvá

Zsolt Kiss

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.08.2009
Vzťahy Zsolt Kiss ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2008 - 20.08.2009
   Konateľ   24.09.2008 - 21.08.2009
   Konateľ   24.09.2008 - 20.08.2009

Judit Menner Kissné

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.08.2009
Vzťah Judit Menner Kissné ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2008 - 20.08.2009

László Szépvölgyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2009
Vzťahy László Szépvölgyi ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.08.2009 - 07.10.2009
   Konateľ   21.08.2009 - 07.10.2009

László Szépvölgyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2014
Vzťahy László Szépvölgyi ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.10.2009 - 08.10.2009
   Konateľ   21.08.2009 - 08.10.2009

Márton Tóth

Vzťah Márton Tóth ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2013 - stále trvá

Bertalanné Tóth

Vzťah Bertalanné Tóth ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2013 - stále trvá

Bertalan Tóth

Vzťah Bertalan Tóth ku ABLAKKIZSI s.r.o.
   Konateľ   08.10.2009 - stále trvá