ABEILLON s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEILLON s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEILLON s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Eva Drgoňová

Vzťahy Eva Drgoňová ku ABEILLON s. r. o.
   Konateľ   19.09.2008 - 07.08.2012
   Konateľ   19.09.2008 - 20.06.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.09.2008 - 07.08.2012

Mgr. art. Naďa Peťková

Vzťahy Mgr. art. Naďa Peťková ku ABEILLON s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.09.2008 - stále trvá
   Konateľ   19.09.2008 - stále trvá

Miroslav Veselko

Vzťah Miroslav Veselko ku ABEILLON s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.09.2008 - stále trvá