Račany Rosso s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Račany Rosso s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Račany Rosso s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Račany Rosso s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.08.2008 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku Račany Rosso s. r. o.
   Konateľ   28.10.2008 - stále trvá

Dr. Milan Maštena

Vzťahy Dr. Milan Maštena ku Račany Rosso s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.08.2008 - 20.07.2012
   Konateľ   21.08.2008 - 20.07.2012
   Konateľ   21.08.2008 - 19.03.2012

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku Račany Rosso s. r. o.
   Konateľ   21.08.2008 - stále trvá