VEDAT s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VEDAT s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VEDAT s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Dušan Hlaváč

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2009
Vzťahy Mgr. Dušan Hlaváč ku VEDAT s.r.o.
   Konateľ   29.08.2008 - 27.08.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.08.2008 - 09.09.2009
   Konateľ   29.08.2008 - 09.09.2009

Ing. Gabriel Ronďoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.06.2011
Vzťahy Ing. Gabriel Ronďoš ku VEDAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.08.2008 - 10.06.2011
   Konateľ   29.08.2008 - 10.06.2011
   Konateľ   29.08.2008 - 07.06.2011

Monika Tarnóczyová

Vzťahy Monika Tarnóczyová ku VEDAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.06.2011 - 22.05.2013
   Konateľ   07.06.2011 - 22.05.2013