Abema, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abema, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abema, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Alžbeta Kevická

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.10.2011
Vzťahy Alžbeta Kevická ku Abema, s.r.o.
   Konateľ   23.08.2008 - 14.09.2011
   Konateľ   23.08.2008 - 04.10.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2008 - 04.10.2011

Ing. Martin Kevický

Vzťahy Ing. Martin Kevický ku Abema, s.r.o.
   Konateľ   23.08.2008 - 23.04.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.10.2011 - 06.07.2015
   Konateľ   23.08.2008 - 07.04.2009
   Konateľ   14.09.2011 - 06.07.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2008 - 23.04.2009