AXQ plus s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AXQ plus s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AXQ plus s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing.arch. Jozef Frtús

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.05.2014
Vzťahy Ing.arch. Jozef Frtús ku AXQ plus s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.07.2008 - 27.05.2014
   Konateľ   12.07.2008 - 23.04.2014
   Konateľ   12.07.2008 - 27.05.2014

Michaela Zemanová

Vzťahy Michaela Zemanová ku AXQ plus s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2014 - stále trvá
   Konateľ   23.04.2014 - stále trvá