ABLE 4, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE 4, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE 4, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Marcel Kotrady, , PhD.

Vzťahy Ing. Marcel Kotrady, , PhD. ku ABLE 4, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.2008 - stále trvá
   Konateľ   09.10.2008 - stále trvá

Mgr. Ákos Penzinger

Vzťahy Mgr. Ákos Penzinger ku ABLE 4, s. r. o.
   Konateľ   09.10.2008 - 22.10.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.2008 - 22.10.2008
   Konateľ   09.10.2008 - 20.10.2008