GRAFOBAL GROUP development, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GRAFOBAL GROUP development, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GRAFOBAL GROUP development, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Predstaventvo   11.09.2008 - 05.12.2008
   Predstaventvo   11.09.2008 - 19.11.2008

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2008 - stále trvá

Ing. Pavel Horváth

Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2008 - 14.02.2013
   Člen dozorného orgánu   11.09.2008 - 01.03.2013

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2008 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Predstaventvo   11.09.2008 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťah Mária Kozáková ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Člen dozorného orgánu   14.02.2013 - stále trvá

Prima bývanie, s. r. o.

Vzťah GRAFOBAL GROUP development, a. s. ku Prima bývanie, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2017 - stále trvá

Ing. František Sobota

Vzťahy Ing. František Sobota ku GRAFOBAL GROUP development, a. s.
   Predstaventvo   11.09.2008 - 14.02.2013
   Predstaventvo   11.09.2008 - 01.03.2013