Abc translation, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abc translation, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abc translation, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Attila Benedek

Vzťah Ing. Attila Benedek ku Abc translation, s.r.o.
   Konateľ   17.06.2015 - stále trvá

Vojtech Demecs

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.07.2013
Vzťahy Vojtech Demecs ku Abc translation, s.r.o.
   Konateľ   12.07.2008 - 29.12.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.07.2008 - 29.12.2009

Vojtech Demecs

Vzťahy Vojtech Demecs ku Abc translation, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.2009 - stále trvá
   Konateľ   12.07.2008 - stále trvá